Friday, May 1, 2009

LATARBELAKANG PENGASAS ESQ

DILAHIRKAN PADA 24 MAC 1965, DI BANDUNG INDONESIA

MENDAPAT PENDIDIKAN DI UNIVERSITI UDAYANA, BALI DAN TAFE COLLEGE, ADELAIDE, AUSTRALIA

MENJADI PENGAJAR TETAP DI POLITEKNIK UNIVERSITI UDAYAHA, JIMBARAN, BALI SELAMA LIMA TAHUN

MENDALAMI AGAMA MELALUI METODE KEBEBASAN BERFIKIR SELAMA 10 TAHUN ATAS BIMBINGAN KH HABIB ADNAN (KETUA MAJLIS ULAMA BALI)

MENERIMA ANUGERAH DOCTOR HONORIS DI BIDANG PENDIDIKAN KARAKTER OLEH UNIVERSITI NEGERI YOYAKARTA PADA DISEMBER 2007

KEJAYAAN DI DALAM PENULISAN DAN LATIHAN TELAH MEMBUATKAN ARY GINANJAR TERPILIH SEBAGAI SALAH SEORANG DARIPADA 'THE MOST POWERFUL PEOPLE AND IDEAS IN BUSINESS 2004' OLEH MAJALAH SWASEMBADA. BELIAU JUGA TERPILIH SEBAGAI 'TOKOH PERUBAHAN 2005' OLEH AKHBAR REPUBLIKA

No comments:

Post a Comment